ELAZIĞ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KURSU

ELAZIĞ YABANCI DİL  Genel İngilizce A1 A2 B1 B2 C1 C2 seviyelerine uygun olarak öğrencilerimizin %100 öğrenme garantili olarak ve öğrenemeyen geçilemeyen her kur için ücretsiz tekrar yapılarak öğrencilerimizin tam olarak öğrenmelerini grammer ve speaking üzerine yoğunlaşarak   tüm eğitimleri veriyoruz. Kur sonlarında öğrencilerimize sertifika verilmektedir.Şimdi biraz detaylara bakalım;

ELAZIĞ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KURSU

ELAZIĞ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KURSU

BEGINNER A1 (TEMEL- BAŞLANGIÇ SEVİYESİ)

Türkçe karşılığı başlangıç anlamına gelen beginner seviyesi, kişilerin İngilizce öğrenmeye başladığı aşamadır. Bu düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan kişiler, basit temel ifade ve anlatımları kullanabilirler. Günlük olarak kullandığımız ana kelime bilgilerine sahiptirler. Kendilerini basit bir şekilde tanıtabilirler. Kim oldukları, nerede yaşadıkları, tanıdığı kişiler ve sahip olduğu şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilirler. Karşılarındaki kişi açık ve yavaş bir şekilde konuşursa iletişim kurabilir, çok aşina oldukları konular hakkında ancak kısa cümlelerle iletişim sağlayabilirler. 

Özetle; sadece kendini kısa bir şekilde tanımlayacak kadar bilgiye sahiptirler ve iletişim kurma alanları çok kısıtlıdır.

Okuma: Basit metinleri metni açıklayan görsellerle birlikte okuduğunda anlayabilir. Temel deyimler, temel cümle kalıpları ve sözcükleri rahat okuyup anlayabilir. Günlük kullanım sözcüklerini, terimleri ve bildirimleri okuyum anlayabilir. Kartpostal gibi kısa bildirimleri okuyabilir.

Yazma: basit cümleler kurarak basit bildirimler yazabilir. Adres bilgisi yazabilir. Kişisel bilgilerini İngilizce yazıya dökebilir. Basit anlatım ve tümceler oluşturabilir. Kartpostal bildirimleri yazabilir. Sözlük yardımı ile kısa notlar ve mektuplar yazabilir.

Dinleme & Anlama: Basit günlük konuşmaları yavaş konuşulduğunda anlayabilir. Basit soru ve yönergeleri anlayabilir. Sayıları, saati ve diğer zaman terimlerini anlayabilir. Uzun aralar verilirse ve yavaş konuşulursa görüşmeleri izleyip anlayabilir.

ELEMENTARY (A2)

Türkçe karşılığı temel anlamına gelen elemantary seviyesine sahip olan kişiler, beginner düzeyindeki kişilere göre kendilerini daha iyi ifade eder. Çünkü, onlara göre daha çok kelime bilgisine sahip olduklarından konuşma açısından özgüvenleri biraz daha yüksektir. Kişisel bilgileri ve ailesiyle alakalı bilgiler, ilgi duydukları alanlar ve bu alanlarla ilgili bilgileri anlatabilecek kadar temel cümleleri anlaşılır bir şekilde kurabilirler. Rutin konularla ve günlük alışkanlıklarıyla ilgili günlük dilde iletişim kurabilirler. Örneğin, ” Bugün alışveriş yapmak için dışarı çıktım” (i went out to do shopping today) ya da “Kızımı 2 saat sonra okula götüreceğim” (i will take my daughter to the school 2 hours later” tarzında cümleleri kurabilirler. Geçmişi ve acil ihtiyaçları tanımlayabilirler.

Özetle; günlük yaşantıda konuşabilecek kadar temel bilgilere sahiptirler ve bu bilgilerle iletişim kurabilirler.

PRE-INTERMEDIATE B1 (ORTA SEVİYE)

Kendimizden güzel bir şekilde bahsedebileceğimiz seviyelere geldik. Orta öncesi anlamına gelen pre-intermediate düzeyini birçok kişiden duymuş olabilirsiniz. Bu düzeydeki kişiler, eğer ki karşısında konuşan kişi iş ve okul hayatında düzenli olarak karşılaştıkları, yani kendilerine tanıdık gelen konularda konuşma yaparsa, bu konuşmadaki temel noktaları anlayabilir. Birçok radyo, televizyon kanalları ve gazetedeki güncel olayları veya kendileriyle alakalı kişisel olarak ilgilendikleri konuların temel noktalarını kavrayabilir. Eğer ki konular onların aşina olduğu olaylarla ilgiliyse anlaşılır bir İngilizce ile yazılan yazıları okuyabilir. Sadece anlamakla sınırlandırmak olmaz, aynı zamanda, konuşulan konularla ilgili yorum yaparak konuşmaya dahil olur. Yaşadığı olay ve tecrübeleri, bu olaylardaki duygu ve düşüncelerini basit bir şekilde aktarabilir. Çok kapsamlı olmasa da basit bir düzeyde rüyalarını anlatabilir, isteklerini dile getirebilir. Pre-intermediate bir İngilizceye sahipseniz rahat bir şekilde zorlanmadan yurtdışı seyahati yapabilirsiniz.

Özetle; günlük hayatta tecrübe edinilen şeyler, güncel olaylar ve ilgi alanlarındaki konular hakkında konuşulanları, yazıları anlar ve konuşabilir.

Okuma: Özellikle ilgi alanına giren basit metinleri rahat okuyabilir. Mektup, broşür ve kısa resmî yazıları rahat okuyup anlayabilir. Alışılmış ve sıkça yaşanan konular üzerine yazılan haberleri okuyabilir. Resmin bütününe bakarak tamamını olmasa da genelini okuyarak anlayabilir. Özel bilgileri uzun metinler içinde bulabilir ve okuyabilir. Genel olarak anlatılmak isteneni okuyarak anlayabilir. Yakın çevre ile yapılan mektuplaşma metinlerini okuyup anlayabilir. Basit olarak yazılan alet kullanma kılavuzlarını okuyup anlayabilir.

Yazma: Günlük bilgiler ve olaylarla ilgili kısa metinler yazabilir. Duygu ve düşünceleri ve deneyimleri rahat yazabilir. Bilinen bir olayın detaylarını yazabilir. Hayalleri ve dilekleri yazıya dökebilir. Herhangi bir sorunla ilgili kısa notlar alabilir. Okuduğu bir kitap veya izlediği bir filmle ilgili düşüncelerini yazabilir.

Dinleme & Anlama: Bilinen bir konuda yapılan konuşmaları bilmediği kelimeleri de tahmin ederek anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı tartışmalarda önemli noktaları yakalayabilir. Günlük sohbetleri rahatlıkla anlayabilir. Günlük ve mesleki alışılmış konularda detayları yakalayabilir. Sürekli karşılaşılan olaylardaki detayları anlayabilir. Uzmanlık veya ilgi alanına giren bir konferans veya semineri rahat dinleyip anlayabilir. Günlük kullanılan cihazların makine kullanım talimatlarını anlayabilir. Aşina olunan bir konudaki ses kaydını dilediğinde basit teknik bilgileri seçebilir.

INTERMEDIATE B2 (ORTA ÜSTÜ SEVİYE)

Orta seviye anlamına gelen intermediate seviyesindeki kişiler, anadili İngilizce olan kişilerle akıcı ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurabilir. Diğer düzeylerdeki gibi basit cümlelerin ötesine geçerek daha karmaşık fikir ve düşünceleri anlayıp kolaylıkla karşılık verir. Günlük konuşmalarda akıcı ve anlaşılırdır. Intermediate aşmasındaki kişiler, daha çok kelime bildikleri için kelime öğrenmekten öte aksana önem vermeye başlar. Bu noktada kelimelerin doğru telaffuzlarını iyi kavramak gerek. Birçok konuda anlaşılır bir şekilde ve içinde ayrıntılara da yer vererek metinler yazabilir. 

Özetle; B2 düzeyine sahipseniz özgüvenli bir şekilde ‘’Ben İngilizce konuşabiliyorum.’’ diyebilirsiniz.

ELAZIĞ YABANCI DİL

ELAZIĞ YABANCI DİL

Okuma: İlgi alanına giren yazıları ve metinleri rahatlıkla okuyabilir. Uzmanlı veya ilgi alanı dışındaki herhangi bir teknik yazıyı sözlük kullanarak okuyup anlayabilir. Farklı metinleri hızlı okuyabilir.

Yazma: Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri derleyip yazabilir. Gramer kuralları dahilinde mantıklı bir metin dizisi oluşturabilir. Neden sonuç bağlantılı olaylarla ilgili metin yazabilir.

Dinleme & Anlama: Standart bir dilin kullanıldığı gürültülü bir ortamda konuşulanları anlayabilir. Mesleki ve akademik bilinen veya bilinmeyen konularda konuşulanları anlayabilir. Bilinen bir konudaki uzun konuşmaları rahat dinleyip anlayabilir. Standart dille yayın yapan radyo ve televizyon yayınlarını anlayabilir. Güncel konulardaki belgesel, film, canlı röportaj tartışma programlarını rahat izleyebilir.

UPPER-INTERMEDIATE (C1) 

Orta düzeyin son aşaması olan C1’de, günlük hayatta ihtiyaç duyacağınız İngilizceyi tam olarak öğrenmiş olursunuz. Aklınızdan geçen her şeyi İngilizce söyleyebilir, farklı aksanları anlayabilir, İngilizce bir metni okuyup kolaylıkla çeviri yapabilirsiniz. İngilizceyi sözlü/yazılı olarak akıcı, düzgün ve doğru biçimde kullanabildiği, artık genel İngilizcenin bitip, akademik İngilizceye geçilen düzeydir. Kendi mesleğinizle ilgili sunum yapabilir, rahatlıkla mail yazabilir ve cevaplayabilirsiniz. Uzun konuşmaları ve konferansları hatta farklı aksanlardaki devrik cümleleri bile anlayabilirsiniz. Tüm sosyal haber ağları ve televizyonda geçen videoları, programları takip edebilir, artık altyazısız film izleyebilirsiniz.

ADVANCED (C2)

İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Buraya kadar geldiyseniz İngilizceyi anadiliniz gibi kullanabilirsiniz. Düşündüklerinizi ayrıntılı, uzun ve akıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Uzun konuşmaları rahatlıkla anlayabilir, altyazı kullanmadan film ve dizileri izleyebilir, hatta İsterseniz İngilizce bir kitap bile yazabilirsiniz. Farklı aksanları, deyimleri ve devrik cümleleri anlayabilirsiniz. Kullanma talimatları ya da yönergelerini, bir konferansı hiç zorlanmadan dinleyip anlayabilirsiniz.

ELAZIĞ YABANCI DİL

ELAZIĞ YABANCI DİL

Bu seviyeyi özetle tarif etmek istersek; ister İngiltere ve Amerika gibi resmi dili İngilizce olan, ister farklı dil konuşulan herhangi bir ülkede kolaylıkla yaşayacak kadar İngilizce biliyorsunuz demektir.

Bir dil okulunda dil eğitimine başlamak istiyorsanız ille de başlangıç düzeyinden devam edeceksiniz diye bir kural yok. Öncelikle dilinizin hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz gerekir. Bunun tespiti için sözlü mülakat veya seviye tespit sınavı gibi farklı uygulamalar yapılır. Böylece sınavla birlikte hem düzeyinizi öğrenmiş olur hem de eğitiminize ihtiyaç duyduğunuz yerden başlayabilirsiniz.

YDS

YDS – Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı Hakkında YDS (Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı) Nedir? YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) […] Devamini oku

Elazığ Yabancı dil Kursu

Sınav İngilizcesi Nedir ? Sınav İngilizcesi Test tekniğine yönelik gramer ağırlıklı ve her sınav için spesifik olarak uygulanan bir programdır. […] Devamini oku

ELAZIĞ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KURSU

Elazığ İngilizce kursu Elazığ İngilizce kursu  YDS – Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı Hakkında YDS (Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı) […] Devamini oku

Advanced-C1-C2-Seviye-İngilizce-Kursu

Elazığ Advanced-C1-C2-Seviye-İngilizce-Kursu Elazığ Advanced-C1-C2-Seviye-İngilizce-Kursu İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Buraya kadar geldiyseniz İngilizceyi anadiliniz gibi kullanabilirsiniz. Düşündüklerinizi ayrıntılı, uzun ve […] Devamini oku

ELAZIĞ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

sınıftan 8. Sınıfa kadar olan öğrencileri kapsamaktadır.Programın amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak […] Devamini oku

Call Now Button
WhatsApp Logo WhatsApp