Elazığ Yabancı dil Kursu

Elazığ Yabancı dil Kursu Genel İngilizce A1 A2 B1 B2 C1 C2 seviyelerine uygun olarak öğrencilerimizin %100 öğrenme garantili olarak ve öğrenemeyen geçilemeyen her kur için ücretsiz tekrar yapılarak öğrencilerimizin tam olarak öğrenmelerini grammer ve speaking üzerine yoğunlaşarak   tüm eğitimleri veriyoruz. Kur sonlarında öğrencilerimize sertifika verilmektedir.

Elazığ Yabancı dil Kursu

Elazığ Yabancı dil Kursu

2000’li yılların başından beri gittikçe yayınlaşan ortak bir değerlendirme sistemi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (İngilizce: The Common European Framework) diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemidir. Üç adet seviyeden oluşur:

  • Temel kullanıcı (A1 ve A2 düzeyleri)
  • Bağımsız kullanıcı (B1 ve B2 düzeyleri)
  • Usta kullanıcı (C1 ve C2 düzeyleri)
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, Avrupa ülkelerinde hedef dillere yönelik öğretim programlarının, program yönergelerinin, sınav ve ders kitaplarının vb. hazırlanması için temel oluşturur. Dil öğrenenlerin, bu dilde bildirişimsel gereksinimlerini karşılamak için neler yapmaları ve öğrenmeleri gerektiğini, bildirişimsel açıdan başarılı olabilmeleri için hangi bilgi ve yeterliklerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı olarak betimler. Bu tanımlamalar o dilin kültür boyutunu da kapsar. Öneriler Çerçevesi aynı zamanda, dil öğrenenin yaşam boyu ve öğrenim sürecinin her basamağında elde ettiği kazanımın ölçülmesi için gerekli yeterlik düzeylerini de tanımlar.
Bu sınıflandırmaya göre, kendi dil değerlendirmenizi aşağıdaki tabloya göre gerçekleştirebilirsiniz:
Elazığ Yabancı dil Kursu

Elazığ Yabancı dil Kursu

OKUMA
A1 Basit bir bilgi metninin temel bildirimini ve özellikle metni açıklayan resimlerle birlikte olan, kısa ve basit anlatımları anlayabilirim.
A1 Bilinen isimleri, sözcükleri ve temel deyimleri içeren çok kısa ve basit metinleri, metnin bölümlerini tekrar okursam anlayabilirim.
A1 Özellikle resimler içermesi durumunda kısa, basit yazılmış kullanım kılavuzlarına uyabilirim.
A1 Birçok günlük durumlarda basit bildirimler içindeki bilinen isimleri, sözcükleri ve çok basit deyimleri farkedebilirim.
A1 Kısa ve basit bildirimleri anlayabilirim, örneğin; kartpostal üzerinde.
A2 Uluslararası anlaşılır sözcükler de dahil en çok kullanılan sözcükleri içeren kısa, basit metinleri anlayabilirim.
A2 Kısa, basit, günlük dilde yapılandırılmış metinleri anlayabilirim.
A2 İşimle ilişkili kısa, basit metinleri anlayabilirim.
A2 İlanlar, broşürler, mönüler ve zaman çizelgesi gibi basit günlük materyallerden bilgi alabilirim.
A2 Kısa, basit kişisel mektupları anlayabilirim.
A2 Bilinen olgularla ilgili kalıplaşmış mektup ve faksları anlayabilirim.
A2 Günlük yaşama ait nesnelerle ilgili kullanım kılavuzlarını anlayabilirim, örneğin; herkese açık telefon.
A2 Sokak, lokanta, istasyonlar veya işyerleri gibi herkese açık alanlarda sürekli bulunan alışılmış levhaları ve bildirimleri anlayabilirim.
B1 İlgi alanımla örtüşen konuları içeren basit metinleri anlayabilirim.
B1 Mektup, broşür ve kısa resmî yazılar gibi günlük materyallerde gereksinim duyduğum bilgileri bulabilir ve anlayabilirim.
B1 Bir görevi bitirmek için gerekli özel bilgileri uzun ya da birçok kısa metinlerin içinde bulabilirim.
B1 Alışılmış konular üzerinde yazılmış gazete makalelerinde önemli noktaları ayırt edebilirm.
B1 Bir metin içindeki görüşün bütün ayrıntılarını anlamasam da anlatılmak istenileni anlayabilirim.
B1 Bir arkadaş ya da tanıdıkla mektuplaşacak kadar, kişisel mektuplarda belirtilen olayların anlatımını, duygu ve dilekleri anlayabilirim.
B1 Aletlerin anlaşılır yazılmış basit kullanım kılavuzlarını anlayabilirim.
B2 Özel ilgi alanımla ilgili olan yazışmaları okuyabilirim ve bu arada önemli anlatımları fazla çaba harcamaksızın anlayabilirim.
B2 Teknik terimlere bakmak için sözlük kullanmak koşuluyla uzmanlık alanım dışında olan uzmanlık metinlerini anlayabilirim.
B2 Metin türüne ve okuyacağım amaca göre farklı metin türlerini farklı hızlarda oldukça kolay okuyabilirim.
B2 Az kullanılan sözcük ve deyimlerde bazen zorluklarım olmasına rağmen, okurken kapsamlı bir sözcük dağarcığını anlayabilirim.
B2 Üzerinde çalışma gerekip gerekmediğine karar verebilmek için, uzmanlıkla ilgili geniş olgular alanında yazılmış haberlerin, makalelerin ve raporların içeriğini ve anlamını hemen anlayabilirim.
B2 Bir metin içindeki görüşün bütün ayrıntılarını anlamasam da anlatılmak istenileni anlayabilirim.
B2 Yazarların görüşlerini ve bakış açılarını gösteren güncel sorunlarla ilgili kompozisyon ve raporları anlayabilirim.
C1 Zaman zaman sözlük yardımıyla yazışmaların her türünü anlayabilirim.
C1 Zor olan kısımları defalarca okursam, yeni aletlerin ya da işlemlerin uzun, karmaşık kılavuzlarını, benim uzmanlık alanım dışında olsa bile anlayabilirim.
C2 Soyut, karmaşık yapılı ya da günlük dilin fazla kullanıldığı edebi ve edebi olmayan yazılar da olmak üzere, yazı dilinin hemen hemen tüm şekillerini anlayabilirim ve yorumlayabilirim.
Elazığ Yabancı dil Kursu

Elazığ Yabancı dil Kursu

YAZMA
A1 Arkadaşlara basit bildirimler yazabilirim.
A1 Nerede oturduğumu anlatabilirim.
A1 Formlara kişisel bilgilerimi yazabilirim.
A1 Ayrı ayrı basit anlatımlar ve tümceler yazabilirim.
A1 Kısa, basit bir kartpostal yazabilirim.
A1 Sözlük yardımıyla kısa mektuplar ve bildirimler yazabilirim.
A2 Olayların ve etkinliklerin kısa, basit anlatımlarını yapabilirim.
A2 Çok basit kişisel teşekkür ve özür metinleri oluşturabilirim.
A2 Kısa, basit, günlük haber ve bildirimler yazabilirim.
A2 Planları ve sözleşmeleri anlatabilirim.
A2 Belirli nesnelerle ilgili tutkularımı ve nefretlerimi yazabilirim.
A2 Ailem, çevrem, şimdiye kadarki öğrenimim ve gelecekteki ya da son çalıştığım meslek le ilgili yazabilirim.
A2 Geçmişteki etkinlikler ve kişisel deneyimlerimle ilgili yazabilirim.
B1 Günlük bilgilerin aktarıldığı ve olayların nedenlerinin anlatıldığı çok kısa raporlar yazabilirim.
B1 Deneyimleri, duyguları ve olayları kişisel mektuplarda ayrıntılı şekilde anlatabilirim.
B1 Kaza gibi, önceden bilinemeyen olayların önemli ayrıntılarını betimleyebilirim.
B1 Rüyaları, umutları ve dilekleri betimleyebilirim.
B1 Sorunlarla ilgili konularda bilgi istemlerini alabilir ve üzerinde not tutabilirim.
B1 Bir kitap ya da filmin konusunu ve izlenimlerimi anlatabilirim.
B1 Düşünceleri, planları ve eylemleri yazılı olarak kısaca gerekçelendirebilirim ve açıklayabilirim.
B2 Bir sorun için farklı fikirleri ve çözüm olanaklarını birbirleriyle ölçüp değerlendirebilirim.
B2 Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri ve görüşleri özetleyebilirim.
B2 Mantıklı bir bilgi dizisi oluşturabilirim.
B2 Nedenler, sonuçlar ve varsayımlı durumlar üzerine tahminler yapabilirim.
C1 Bakış açılarını, başka görüşler, gerekçelendirmeler ve anlamlı örnekler yoluyla daha öne çıkarabilir ve destekleyebilirim.
C1 Bir tartışmayı sistemli şekilde yapılandırabilirim ve bu esnada önemli noktaları uygun şekilde öne çıkarabilirim ve destekleyici ayrıntıları doğru anlamlarıyla yönlendirebilirim.
C1 Karmaşık olguları açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak anlatabilirim.
C1 Genel olarak sözlük kullanmadan yazabilirim.
C1 Çok iyi yazabilirim. Anlatım şeklim, sadece önemli bir yazı olduğu zaman gözden geçirilmelidir.
C2 Kendimi, okuyucunun önemli noktaları anlayabileceği başarılı, uygun ve iyi yapılandırılmış şekilde yazılı olarak ifade edebilirim.
C2 Bir olguyu açıklayan ya da başvurular veya yazınsal eserler üzerine eleştirisel bir değerlendirme içeren, açık, akıcı ve karmaşık raporlar, makaleler ya da kompozisyonlar yazabilirim.
C2 Anadili konuşurlarının benim metinlerimi gözden geçirmelerine gerek kalmayacak kadar iyi yazabilirim.
C2 Özellikle yazmayı çalıştıran bir öğretmen tarafından bile, metinlerimin çok fazla düzeltilmesine gerek kalmayacak kadar iyi yazabilirim.
DİNLEME & ANLAMA
A1 Yavaş, açık ve tekrarlanarak konuşulduğunda, basit ve somut günlük gereksinimlerle ilgili anlatımları anlayabilirim.
A1 Çok yavaş ve açık konuşulduğunda ve konuşulanı anlayabilmem için uzun aralar verildiğinde bir görüşmeyi izleyebilirim.
A1 Soruları ve yönergeleri anlayabilirim ve kısa, basit açıklamaları izleyebilirim.
A1 Sayıları, fiyatları ve zaman bildirimlerini anlayabilirim.
A2 Basit, alışılmış durumlarda fazla çaba göstermeden anlaşabilecek kadar anlayabilirim.
A2 Yavaş ve açık konuşulduğunda, çevremdeki bir görüşmenin konusunu genellikle anlayabilirim.
A2 Gerçek yaşamda tekrarlanmasını ya da başka şekilde anlatılmasını istemek zorunda olsam bile, alışılmış durumlarla ilgili görüşmeleri standart dilde açık şekilde konuşulduğunda genel olarak anlayabilirim.
A2 Açık ve yavaş konuşulması koşuluyla günlük yaşamdaki somut gereksinimleri yerine getirebilecek kadar anlayabilirim.
A2 En gerekli gereksinimlerle ilgili olan deyimleri ve anlatımları anlayabilirim.
A2 Mağazalarda, postanelerde ve bankalardaki basit işleri yapabilirim.
A2 Yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla A dan B ye gidebilmem için basit bir yol tarifini anlayabilirim.
A2 Önceden bilinebilen günlük konularla ilgili kısa ses kayıtlarındaki önemli bilgileri yavaş ve açık konuşulduğunda anlayabilirim.
A2 Televizyon haber yayınlarındaki olaylar ve kazalarla ilgili görüntülü yorumlarla birlikte olan haberlerden, ana bilgiyi alabilirim.
A2 Kısa, net ve basit bildirimlerdeki ve duyurulardaki ana hatları kavrayabilirim.
B1 Bilinen konularda yer yer karşılaştığım bilinmeyen sözcüklerin anlamlarıını bağlamdan çıkarabilirim ve tümcenin anlamından anlayabilirim.
B1 Açık konuşulduğunda ve standart dil kullanıldığında çevremdeki uzun bir tartışmanın önemli noktalarını genel olarak anlayabilirim.
B1 Gerçek durumda bazen birkaç sözcüğün ve tümcenin tekrarlanmasını istemek zorunda olsam bile, açık konuşma şeklindeki günlük sohbeti izleyebilirim.
B1 Günlük ve meslek yaşamındaki alışılmış konularla ilgili basit ve gerçek bilgileri anlayabilirim, açık ve yaygın aksanla konuşulduğunda hem genel anlatımları hem de özel ayrıntıları fark edebilirim.
B1 Açık ve standart dille konuşulduğunda, alışılmış ve sürekli karşılaşılan olaylarla ilgili görüşmelerdeki ana hatları anlayabilirim.
B1 Uzmanlık alanımda ve bilinen bir konuda basit ve açık yapılandırılmış bir konferansı ya da görüşmeyi izleyebilirim.
B1 Günlük kullanım aletlerinin kullanım kılavuzlarında olduğu gibi basit teknik bilgileri anlayabilirim.
B1 Alışılmış konularda olması ve oldukça yavaş ve açık konuşulması koşuluyla, kaydedilmiş ya da aktarılmış ses kaydının bilgi kapsamının çoğunu anlayabilirim.
B1 Konunun önemli çoğunluğunu görüntü ve eylemin oluşturması, basit bir öykü anlatması ve açık konuşulması durumunda birçok filmi izleyebilirim.
B1 Oldukça yavaş ve açık konuşulduğunda, ilgi alanım içinde olan konularda ya da alışılmış konulardaki yayınların içeriklerinin çoğunu anlayabilirim.
B2 Gürültülü bir ortamda, standart dille konuşulduğunda bana söyleneni tam olarak anlayabilirim.
B2 Genelde akademik ya da mesleki yaşamda karşılaşılan, bilinen ya da bilinmeyen konularda, canlı ya da medya ortamında konuşulan standart dili anlayabilirim.
B2 Sadece aşırı gürültülü ortamda, açık yapılandırılmamış ve/ya da deyimlerin kullanıldığı anlatımlarda bazı zorluklarım olur.
B2 Hem somut hem de soyut konularla ilgili standart dilde olan karmaşık konuşmaların ana hatlarını ve ayrıca uzmanlık alanım içindeki teknik tartışmaları anlayabilirim.
B2 Biraz bilinen bir konuda ve konuşmacı tarafından konuşmanın amacı ve hedefi belirtildiği durumda, uzun konuşmaları ve karmaşık görüş çizgilerini izleyebilirim.
B2 Sunumların, görüşmelerin ve raporların önemli noktalarını, aynı zamanda karmaşık fikir dizilerini içeren ve karmaşık dilde olan başka konuşmaları izleyebilirim.
B2 Standart dilde ve normal hızda konuşulan somut ve soyut içerikli duyuruları ve bildirimleri anlayabilirim.
B2 Standart dildeki radyo röportajlarının çoğunu ve başka ses kayıtlarının ya da yayınların hemen hemen hepsini anlayabilirim ve arada konuşmacının ruh halini, aksanını vb. sezebilirim.
B2 Belgesel filmler, canlı röportajlar, açık oturumlar, tiyatro oyunları ve uzun metrajlı filmler gibi güncel konularla ilgili, standart dildeki yayınların ve televizyon haberlerinin çoğunu anlayabilirim.
B2 Kendi uzmanlık alanım içindeki bir sunumu ya da konuşmayı açık şekilde sunulduğunda izleyebilirim.
C1 Anadili konuşurları arasındaki hareketli bir sohbete katılabilirim.
C1 Uzmanlık alanım dışına çıkan soyut ve somut konularla ilgili uzun konuşmaları izleyebilirim. Ancak, özellikle bilmediğim bir aksanda ara sıra bazı ayrıntıları sormak zorundayım.
C1 Günlük dildeki deyimleri ve deyimler içeren çeşitli anlatımları ve üslup düzeylerinin değişimini fark edebilirim.
C1 İyi yapılandırılmamış, düşünsel bağlantıları sadece ima edilmiş ve açık olarak belirtilmemiş olsa bile, uzun konuşmaları izleyebilirim.
C1 Sunumları, tartışmaları ve görüşmeleri izlemek bana oldukça kolay geliyor. Kalitesi kötü olan kamu anonslarındaki belirli bilgileri anlayabilirim.
C1 Kullanım kılavuzlarında ve yaygın ürünlerin ve hizmetlerin anlatımlarında olduğu gibi karmaşık teknik bilgileri anlayabilirim.
C1 Bütün konuşmalar günlük dilde olmasa bile farklı ses kayıtlarını anlayabilirim. Bu arada iki konuşmacı arasındaki inceliği ve örtük tutum ve ilişkilerini fark edebilirim.
C1 Büyük bir kısmının günlük dilde ve deyimler içeren anlatımların olduğu uzun metrajlı filmleri izleyebilirim.
C2 Günlük dilin, yerel dil özelliklerinin ve yabancı terimlerin yüksek oranda kulanıldığı uzmanlık alanındaki konferansları ve sunumları izleyebilirim.

 

YDS

YDS – Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı Hakkında YDS (Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı) Nedir? YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) […] Devamini oku

Elazığ Yabancı dil Kursu

Sınav İngilizcesi Nedir ? Sınav İngilizcesi Test tekniğine yönelik gramer ağırlıklı ve her sınav için spesifik olarak uygulanan bir programdır. […] Devamini oku

ELAZIĞ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KURSU

Elazığ İngilizce kursu Elazığ İngilizce kursu  YDS – Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı Hakkında YDS (Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı) […] Devamini oku

Advanced-C1-C2-Seviye-İngilizce-Kursu

Elazığ Advanced-C1-C2-Seviye-İngilizce-Kursu Elazığ Advanced-C1-C2-Seviye-İngilizce-Kursu İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Buraya kadar geldiyseniz İngilizceyi anadiliniz gibi kullanabilirsiniz. Düşündüklerinizi ayrıntılı, uzun ve […] Devamini oku

ELAZIĞ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

sınıftan 8. Sınıfa kadar olan öğrencileri kapsamaktadır.Programın amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak […] Devamini oku

Call Now Button
WhatsApp Logo WhatsApp